UA-97226585-1
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Als orthomoleculair therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie (=klachtenregeling) waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden: Reglement Geschillencommissie .


Wat te doen bij een klacht:

1. Neem eerst contact met mij op om te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen.

2. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan dient de client schriftelijk de klacht in bij het secretariaat van de MBOG. Deze stellen mij ook op de hoogte van het indienen van een klacht. 

3. Er wordt een klachtenfunctionaris aangeboden aan de client. De klachtenfunctionaris kan de cliënt helpen met onder andere het formuleren van de klacht. Echter, de klachtenfunctionaris is ook de persoon die kan helpen om tot een goede oplossing voor beide partijen te komen.
Een termijn van 6 weken begint te lopen waarbinnen de klacht dient te worden opgelost met een verlenging van 4 weken als daar redenen voor zijn die de zorgvuldigheid van afhandeling betreffen. Hiervan wordt mededeling gedaan aan de cliënt/klager. Mocht de klachtenfunctionaris daar onverhoopt niet in slagen, dan heeft de cliënt de mogelijkheid om de klacht bij de Geschilleninstantie of het Tuchtcollege in te dienen. De cliënt/klager dient hiervoor 50 euro te betalen.

4. De cliënt kan er aan het begin ook voor kiezen om meteen naar het Tuchtcollege te stappen. Hij/zij betaalt op dat moment meteen 50 euro. Het Tuchtcollege bekijkt of de klacht ontvankelijk is en, zo ja, dan treedt de procedure in werking. 

Meer info kun je vinden op de site van het KAB (stichting geschilleninstantie). 

Hier kun je de klachtenfolder downloaden.