UA-97226585-1
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Vergoedingen van de consulten zijn mogelijk door:

 • Uw werkgever

  Veel bedrijven hebben een persoonlijk budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling (stressreductie, grenzen stellen, duurzame inzetbaarheid) van de werknemers. Overleg met uw leidinggevende in hoeverre de organisatie een van de diensten die u wilt afnemen daar onder vindt vallen. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. Of ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of duurzame inzetbaarheid. Vraag het gerust even na. De declaratie wordt dan ter betaling naar de werkgever gestuurd. De inhoud van de consulten/gesprekken blijft tussen ons.
 • Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’er 

  Als Ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kunt u zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor Ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst.
 • Via PGB of het UWV 

  Leeft u op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kunt u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Bent u op dit moment werkeloos en ontvangt u een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratie overeenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.
 • Uw zorgverzekering  

  Orthomoleculaire consulten (waaronder de diensten die ik aanbied vallen) behoren niet tot het basispakket en worden doorgaans niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden.                                                                         

  Als orthomoleculair therapeut ben ik aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde). Voor jou is dat belangrijk omdat je daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Ook is het hierdoor vaak mogelijk om de consulten te declareren bij je ziektekostenverzekeraar indien je de juiste aanvullende verzekering hebt en indien het een curatieve behandeling betreft.

  Een link naar het overzicht van verzekeraars die vergoeden kunt u hier vinden. Voor 2023 kunt u hier meer info vinden.